ONS ONTSTAAN

De eerste plannen voor Meditas gaan terug tot in 2013 waar logopediste Sarah dankzij haar grenzeloos enthousiasme de ondernemersprijs uitgereikt door het Centrum voor Ondernemen (in samenwerking met Hogeschool Gent) in de wacht wist te slepen. De ondernemerskriebels hadden haar toen al te pakken en de droom van Meditas was gevormd. Daarnaast wou ze datzelfde jaar, na de studies logopedie, starten met het verder uitdiepen van haar kennis en ervaring en natuurlijk de tijd nemen zich te specialiseren. Logopedie is immers een heel boeiend, maar ook heel gedifferentieerd paramedisch domein.

Ze ging toen aan de slag in een logopedische groepspraktijk, waar ze veel ervaring opgedaan heeft met betrekking tot het reilen en zeilen van de zelfstandige werksetting. Toch vond Sarah dat ze de job van logopediste nog beter zou kunnen uitvoeren, mocht ze ook de andere facetten van het werkveld leren kennen en zich hierin ‘thuis’ kon voelen.

Daarom koos ze voor een job als logopediste in MFC Sint-Lodewijk te Kwatrecht, waar ze logopedische therapie gaf aan kinderen met een motorische beperking. Sarah is ontzettend dankbaar voor de inzichten en ervaringen die ze daar heeft verworven.

Vandaag de dag is ze werkzaam in het buitengewoon secundair onderwijs Sint-Lodewijk te Kwatrecht waar ze schoolse ondersteuning en studiebegeleiding biedt aan leerlingen met een fysieke beperking, zowel op klasniveau als individueel. In deze job kan ze zich op professioneel vlak ontplooien. Daarnaast wordt de job in het buitengewoon onderwijs gecombineerd met de logopedische praktijk in Evergem. Hier worden naast de schoolse leerproblematieken ook andere aspecten van logopedie onderzocht en behandeld, zoals taal(ontwikkeling), fonologische en fonetische articulatie, stem en oromyofunctionele stoornissen. In de praktijk in Evergem wordt ook studiebegeleiding voorzien. Dit valt buiten de logopedische therapie.

Sarah organiseert eveneens (logopedische) bijscholingen, studiedagen en workshops voor mensen in het werkveld in samenwerking met Bijscholingsnet Vlaanderen.

Volg ons op Facebook!

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Onze werking

Op school 0%
In de praktijk 0%
Aan huis 0%

WIJ STAAN KLAAR VOOR U!

U of uw kind staan steeds centraal voor ons.

Materiaal

Logopedie = oefentherapie. Wij voorzien het nodige materiaal waarmee u thuis aan de slag kan. Op die manier wordt de efficiëntie van de logopedische behandeling verhoogd en kan sneller ingespeeld worden op mogelijke problemen die zich stellen. Samen staan we sterk!

Transparantie

U kan op elk moment online uw persoonlijk cliëntendossier raadplegen. U kan eveneens via deze website naargelang gewenst een logopedische consultatie vastleggen. Zo vergroten wij de transparantie van ons handelen naar u toe en heeft u steeds de nodige informatie bij de hand wanneer u dat nodig acht.

Terugbetaling


Als cliënt heeft u recht op correcte informatie. U krijgt steeds de nodige informatie over mogelijke terugbetalingen van logopedische verstrekkingen via het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent. Indien u hierover bijkomende inlichtingen wenst, aarzel niet ons te contacteren.

Deel uw mening


De opinie van onze cliënten is uiterst belangrijk voor ons. Daarom willen wij u vriendelijk verzoeken tot het nalaten van een beoordeling. Op die manier kunnen wij nog sterker en beter inspelen op de wensen van de cliënt en kunnen we het logopedische zorgaanbod steeds optimaliseren.

Toegankelijkheid


Heeft u of de school vragen voor ons? Geen probleem! Laat ons iets weten en wij plannen graag een overlegmoment voor u of uw kind in. Samenwerken heeft alleen maar voordelen. Zo kunnen we samen de gepaste hulp bieden waar u of uw kind recht op heeft.

Steeds in beweging


Stilstaan betekent achteruitgaan. Zowel in het onderwijs als in de (para)medische wereld zijn er grote wijzigingen aan de gang. Aan vastroesten in oude gewoontes doen wij niet mee. Daarom zetten we intensief in op bijscholingen en vormingen rond logopedie.

ONZE WERKING

Wij handelen steeds volgens hetzelfde stramien en dezelfde vooropgestelde werkwijze zodat u en uw kind altijd de zorg en tegemoetkomingen kunnen genieten waar u recht op heeft.

01. Afspraak

Tijdens het intakegesprek geven wij u alle vrijblijvende informatie over de werkwijze van de logopediepraktijk. Wij willen eveneens een luisterend oor bieden, zodat de informatieverstrekking zo gericht mogelijk kan verlopen.

02. Onderzoek

Na het intakegesprek worden onderzoeksmomenten ingepland, naargelang de complexiteit van het probleem. Op basis van de resultaten van het logopedisch onderzoek wordt een kwalitatief bilan opgesteld. Dit is een uitgebreid verslag van de tot dan verworven informatie m.b.t. de aanmeldingsvraag. Hieruit blijkt of logopedie al dan niet aangewezen is.

03. Aanvraag

Aan de hand van het logopedisch bilan en de vereiste verwijzing van de arts wordt door ons een terugbetalingsdossier ingediend bij uw ziekenfonds. Wanneer u echter geen recht heeft op deze tegemoetkoming van het ziekenfonds, kan indien u dat wenst logopedie opgestart worden zonder terugbetaling.

04. Beeld


Samen met u worden de onderzoeksresultaten en de bevindingen uitgebreid besproken. Daarnaast wordt eveneens het geïndividualiseerd behandelingsplan met de stapsgewijze doelstellingen overlopen en toegelicht, zodat u concrete informatie verwerft over het verloop van de logopedische behandelingstermijn.

05. Therapie


Samen met u of met uw kind gaan wij intensief aan de slag. De frequentie van de logopedische therapie wordt in samenspraak beslist en afgesproken. Deze frequentie is eveneens afhankelijk van de aard van het probleem.

06. De afronding


We streven ernaar de logopedische behandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zodat een therapieperiode succesvol afgerond kan worden. Op die manier kunnen we met een gerust hart de cliënt het allerbeste wensen.

TEVREDEN VAN WAT U LEEST? Leg dan online uw afspraak vast.